Promenad vid Mälaren i Västerås. Fotograf: Avigphoto

Det här dokumentet beskriver hur Visit Västerås webbplatser, listade nedan, uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

visitvasteras.se
vasterascvb.se
vasterascityfestival.se

Hur tillgängliga är våra webbplatser?
Vi har inga kända större brister i tillgänglighet på våra webbplatser och har i vår utveckling av webbplatserna försökt att i största möjliga mån anpassa layout och funktion till de riktlinjer som finns angivna.

Dock är vi medvetna om att några delar av våra webbplatser som är mindre tillgängliga/inte tillgängliga, se mer information om dessa delar nedan.

  • Språk och översättning
    För besökare som inte kan läsa innehållet på webbsidorna på svenska erbjuder vi Google translate. I det fall besökaren väljer att översätta innehållet med Google translate kan vi inte garantera kvaliteten på översättningen och reserverar oss för eventuella felaktigheter i översättningen.
  • Rörliga bilder/videos
    Eftersom rörliga bilder och videos tagits fram vid sidan av webbplatserna är dessa inte anpassade med ljud, bild, text och rörelse. Alla webbplatser erbjuder därför start/stopp samt ljud på/av för att ge möjlighet till individuell anpassning.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatserna?
Om du behöver använda innehåll från våra webbplatser, listade ovan, som inte är tillgängligt för dig, kan du kontakta oss via de kontaktuppgifter som anges nederst på denna sida.

Hur rapporterar man brister i webbplatsernas tillgänglighet?
Vi strävar hela tiden efter att förbättra våra webbplatsers tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan eller om du anser att vi inte uppfyller de krav som lagen om tillgänglighet beskrivs är det givetvis bra att vi får veta att problemet finns. Kontakta då oss via de kontaktuppgifter som anges nederst på denna sida.

Tillsyn
Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet
Den här webbplatsen, tillsammans med våra andra webbplatser listade ovan, är förenliga med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Hur vi har testat webbplatsen?

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av alla våra webbplatser.

Senaste bedömningen gjordes den 30 mars, 2021.

Webbplatsernas publiceringsår:

visitvasteras.se, 2020
vasterascvb.se, 2020
vasterascityfestival.se, 2019

Kontaktuppgifter:

  • Skicka e-post till visit@vasteras.se – Notera att svarstiden normalt är två arbetsdagar.

Senaste bedömningen gjordes den 30 mars 2021.
[Webbplatsen publicerades den 30 mars 2020]