Vy över en tom kongresshall. Pressbild

Kongress- och konferensanläggningen Aros Congress Center (ACC) invigdes lagom till stadens 1 000-årsjubileum 1990 och har sedan dess varit en viktig aktör i Västerås besöksnäring. På grund av pandemin lades verksamheten ner i början på 2021 och nu står kongressdelen i fastigheten, som ägs av Länsförsäkringar Bergslagen, tom. Med anledning av nedläggningen ville vi titta på effekterna av nedläggningen på kort och lång sikt samt skapa en bild av vad verksamheten har betytt för besöksnäringen i Västerås.
Analysen innehåller intressant historik och framtidsspaning som visar tydligt att en verksamhet som denna betyder mycket för Västerås.

Några slutsatser i analysen:

  • Årligen har mellan 100-160 större möten arrangerats på ACC. Dessa hade i snitt 400-450 deltagare vilket bidrog till uppemot 100 000 mötesdagar (deltagare per dag). Omfattningen på mindre möten uppskattas vara ungefär lika stor.
  • Antalet gästnätter som verksamheten har bidragit till årligen beräknas vara mellan 27 000 – 39 000. Det innebär ca 10 procent av samtliga gästnätter på hotellen i Västerås under perioden.
  • ACC har under den studerade perioden svarat för en stor del av antalet arrangerade möten i kommunen. Det gäller framförallt när det kommer till stora möten såsom kongresser, mässor och event.
  • 2019 bedöms besökarna till ACC ha genererat drygt 80 miljoner kronor i turistekonomisk omsättning.

Annordia bedömer att nedläggningen kommer leda till att företag och verksamheter som tidigare nyttjat lokalerna kontinuerligt kommer påverkas negativt. I det större perspektivet kan även kommunens varumärke och konkurrenskraft gentemot jämförbara städer försämras, vilket kan få ytterligare konsekvenser i form av att kommunen även får svårt att attrahera andra typer av verksamheter.

Läs konsekvensanalysen i sin helhet