Några gäster på uteservering vid Hamnen och Mälaren i Västerås. Foto: BildN

Hämta ditt gästhamnskort för 2024 i respektive gästhamn eller ladda ner det här.

Mälaren binder oss samman!
Fyra Mälarstäder är ett samarbete mellan kommunerna: Enköping, Eskilstuna, Strängnäs och Västerås.