Här hittar du frågor och svar om Nyårsfirandet på Fiskartorget i Västerås

Vad vill Västerås stad med nyårsfirandet på Fiskartorget?

Förutom att fira in det nya året i gemenskap syftar firandet även i år till att minska totala antalet fyrverkerier i stan. Vi vill erbjuda ett bra och attraktivt alternativ till egna smällare och raketer. Vi vill erbjuda västeråsarna ett attraktivt evenemang som skapar stolthet och gemenskap.

 

När börjar det?

Firandet inleds klockan 23.00 då det blir bland annat musik, filmer och publikbilder på en storbildsskärm på Fiskartorget.

Klockan 23.50 drar huvudshowen igång. Huvudnumret blir laser- och eldshowen med nedräkning på stadshusfasaden.

Hur många var på plats vid det senaste nyårsfirandet?

Senast vid årsskiftet 2022-2023 blev det en stor succé, över 10 000 personer tog sig till Fiskartorget för att fira in det nya året tillsammans. Vår förhoppning är att succén ska upprepas i år och fortsätter vara en festlig och folklig tradition i Västerås.

Finns det risk att ögonen påverkas vid lasershower?

All laser som träffar publik kommer att vara under MTE (vilket betyder Maximalt Tillåten Exponering). Detta betyder att laserstrålningen är under de gränsvärden som finns och helt ofarlig. För att säkerställa detta har vi med mätinstrument och mäter strålningen på plats. Strålning som är över MTE är inte tillåten att exponera mot publik så de strålarna kör vi upp i luften. För att få göra detta har vi tillåtelse från Transportstyrelsen, berörda flygplatser samt Strålsäkerhetsmyndigheten. Transportstyrelsen kommer inför showen att utfärda ett NOTAM (NOtice To AirmeN) där piloter informeras om laseraktivitet och att vissa områden bör undvikas på grund av bländningsrisk.

Hur påverkar fyrverkerier miljön?

Visst påverkas miljön mer av ett fyrverkeri som skjuts jämfört med om det inte skulle skjutas. Numera används dock inga direkt giftiga tungmetaller i tillverkningen av fyrverkerier. Bly , kvicksilver och hexaklorbenzen är numera förbjudna. Kemikalieinspektionen gör kontroller årligen. Alla fyrverkerier måste numera också vara CE-godkända enligt EU-direktiv och dess tillverkning vara känd vid denna certifiering.

Hur jobbar ni med säkerheten? 

Vi kommer att ha ordningsvakter och publikvärdar på plats, för att säkerställa att alla upplever att det här är ett tryggt evenemang. Vi har utökat säkerhetszonerna på Fiskartorget för att göra arrangemanget ännu säkrare och tryggare för besökarna.
Vi samverkar också som vanligt med polisen.

Kommer det att vara någon entréavgift för att titta på nyårsfirandet?

Nej.

Vilka föremål är förbjudna att ta med till området? 

Det är förbjudet att ta med fyverkerier till området. Vid händelse av detta kommer man avvisas från platsen, det är för allas säkerhet.

Var sker nyårsfirandet?

Det sker på Fiskartorget och i stadsparken.

Vad kommer att hända?

Vi vill att det ska bli en spektakulär avslutning på det gångna året och en häftig gemensam inledning på 2024. Det firande som vi genomför på Fiskartorget kommer i år bestå av en specialkomponerad laser- och eldshow samt en del fyrverkerier i slutet. Hela showen är komponerad till musik.

Vilka kommer att finnas på scenen?

Mer info kommer inom kort.

Vilken sorts fyrverkerier kommer att användas?

Firandet kommer att ha lasershowen med nedräkning på stadshuset som huvudnummer. Men för att förstärka lasershowen blir det också en del fyrverkerier och eldpelare. En del av fyrverkeriet är så kallade tysta fyrverkeripjäser, vilket innebär att de ljudliga smällarna låter betydligt mindre. Det kommer dock att bli en del vanliga fyrverkerier också.

Vad är tysta fyrverkeripjäser?

Med tysta fyrverkerier menas att de effekterna som används för att bygga en pyroteknisk show inte har effekter med krevader. Med krevader menas att den huvudsakliga effekten är en pjäs som briseras i luften och kastar ut stjärnorna med en hög knall. De effekter som används har en viss ljudnivå från marken , men med mycket lägre volym än de krevadbomber som används i ett traditionellt fyrverkeri. Helt tyst är det inte, men oftast skjuts dessa pjäser tillsammans med musik och volymen av musiken håller samma nivå.

 

Hur mycket el drar lasershowen?

Elförbrukningen som lasershowen innebär är liten i förhållande till hur många som kan ta del av arrangemanget. Den totala förbrukningen för lasershowen är cirka 4 800Wh. Det kan jämföras med att ha en bastu igång en timme eller att dammsuga i cirka 4 timmar.

Hur städas området efteråt?

Om man inte städar bort och sorterar det avfall som bildas från fyrverkerier, som papper – plast och emballage, påverkar det såklart miljön. Detta är ett större problem med konsumentfyrverkerier än med proffsfyrverkerier, som de vi kommer att använda oss av, som inte använder engångsmaterial på samma sätt. Vi kommer såklart också att se till att städa och ta hand om och avfallssortera det material som blir över efter de fyrverkerier som blir kvar efter nyårsfirandet på Fiskartorget.

Kommer det att ske någon försäljning av mat eller dryck eller liknande?

Nej, inte på området.

Finns det ett facebookevenemang?

Ja, här hittar du  evenemanget

Arrangör: Visit Västerås & Västerås stad